Teleki-Degenfeld Kastélyszálló**** Szirák > Konferencia és rendezvényszervezés > Csapat fejlődés folyamata, és a csapatépítés szerepe egyes fázisokban!
Csapat fejlődés folyamata, és a csapatépítés szerepe egyes fázisokban!

Csapat fejlődés folyamata, és a csapatépítés szerepe egyes fázisokban!

A folyamat, hogy egy csoportból csapattá váljanak munkatársaink és végigmenjenek a csapatfejlődés fázisain, kialakuljon egy összhang, csapatépítők segítségével felgyorsítható, hatékonyabbá tehető. Ismerkedési játékok segítik egymás megismerését, szerepjátékok teszik lehetővé a tapasztalati tanulást, konfliktus kezelést igénylő események a megegyezések megkötését segíthetik elő, továbbá a rossz munkahelyi hangulaton is változtathat, ha megteremti a csapatépítő által azt a bizalmi légkört, ahol nyíltan lehet fejlődni. 

Tuckman 5 különböző fejlődési szintet nevesített a csoportok fejlődésében: formálódás, viharzás, normalizálódás, teljesítő és a lezáró szakaszok. Ezeken a folyamatokon tudat alatt is végigmennek a csapatok, ám a tudatosság még senkit sem lassított le. Sőt, a tudatos formálódás segíthet abban, hogy olyan irányba menjen csapatunk, amerre tartania kell, olyan viharok legyenek, amikre közösen megoldást lehet találni, emiatt normalizálódhat egy megadott irányba “embertömegünk” így végül közösen, idegenekből, riválisokból átalakulva egy csapatként teljesíthetnek a jövőben

  1. Forming – A csapat kialakulásának az első fázisa 
  2. Storming – A viharzás fázisa
  3. Norming – A csapat normák kialakulásának a fázisa
  4. Performing – A csapat alkotó fázisa 
  5. Adjourning – Lezárás
Forming:

A tagok információkat osztanak meg magukról udvarias, de még tartózkodó módon. Optimisták, pozitívak és büszkék arra, hogy a csapat tagjaivá válnak. Megfogalmazzák közös céljaikat és információkat gyűjtenek egymásról, egymás érdeklődéséről, képességeiről és személyes, egyéni törekvéseikről. Néhányan bizonytalanok és ez a bizonytalanság feszültséget szülhet bennük, amiért nem teljesen tisztázott még, hogy pontosan mi lesz az ő szerepük a csapaton belül. Ebben a fázisban éppen ezért a vezető szerepe rendkívül meghatározó, mert a csapattagok pozíciója és felelőssége még nem teljesen körülhatárolt. Ez a fázis mindaddig tart, amíg az emberek elkezdenek együtt dolgozni és megpróbálják megismerni az új társaikat. A csapatépítők már ezen kezdeti fázisban való megszervezése segít nagyban, hogy az ismerkedés gördülékenyebben menjen, olyan normák és célok alakuljanak ki, amivel mindenki egyetért, könnyebben átlendülve ezzel  azon az akadályon, melyet a kezdeti ismeretlenség okoz.

 

Storming:

A következő szint a csapat fejlődésében a viharzás fázisa, ami egy nagyon intenzív és ellentmondásos szakasz, ahol az emberek azokat a határokat kezdik el feszegetni, amelyeket létrehoztak a forming szakaszban. Ebben a fázisban nagyon sok az ellenérzés magával a folyamatokkal szemben és a megfogalmazott célokkal szemben, ezért sok a kritikai észrevétel és megnövekszik a konfliktusok száma. Ebben a fázisban nagyon sok csoport elbukik. Ha a csoportot nagyon különböző emberek alkotják, és ez a különbözőség megnyilvánul a munkamódszereikben, akkor ez számos olyan előre nem látható problémát szül, amely a csoporton belül jelentős frusztrációt eredményez. Ilyenkor domborodik ki a jelentősége a forming fázisban megfogalmazott célkitűzéseknek, továbbá, hogy mindezen gondolatok képviselnek-e valódi értéket, ami mögé a csapattagok nehezebb időszakban is fel tudnak sorakozni. Ellenkező esetben a csapaton belül ellenállás alakul ki a közös célokkal szemben. Egy konfliktuskezelő, bizalomépítő csapatépítés tökéletes alkalom lehet arra, hogy az igazi konfrontációk kijöjjenek, meg lehessen oldani ezeket és végül egy fesztelen levezetés is jelentsen. A megoldás után is együtt marad a csapat, és elkezdődik az igazi csapatélmény első lépése. Ezért persze ugyan úgy meg kell dolgozni, de a storming fázis az, amelyik tipikusan eldönti, hogy túl tud e lendülni a csapat a problémán, vagy eltűnik a süllyesztőben! 

 

Norming:

Ez az a fázis, amikor a tagok elkezdik elfogadni a különbözőségeiket, elismerik a társaik erősségeit és tisztelik a vezetőséget és elfogadják a jogköreiket. Ekkorra már a csapat tagjai jobban ismerik egymást, elkezdenek összeszokott csapatként működni és képessé válnak arra, hogy egymástól segítséget kérjenek és elfogadjanak, valamint építő jellegű visszajelzéseket adjanak egymásnak. A csapattagokban egy erősebb és mélyebb elkötelezettség fejlődik ki a közös célok iránt. Ekkor érdemesebb már inkább a bizalom építésére és könnyedségre, szórakozásra, különféle munkában előforduló skillekre építeni a hangsúlyt, hiszen csapatunk tagjai a nehezén már túl vannak, ám az igazi teljesítmény még hátra van. Ehhez azonban elengedhetetlen az egymás közötti teljes bizalom, segítség kérés és a nyugodt lelkiállapot!

 

Performing:

Nehéz és küzdelmes munka vezet odáig, amíg a csapat eléri a performing szakaszt anélkül, hogy feloszlanának vagy sérülne a csapat és sikerül elérni a csapat által megfogalmazott célokat. A csapat most már csak a saját energiáira fókuszál és figyelmük középpontjában mindig a céljaik állnak. Ekkorra a célorientáltság, a döntéshozatal és a problémamegoldás már egy igen magas szintre fejlődik, amelynek alapja az a szerkezet és azok a működési folyamatok, amelyet ők ez idáig kialakítottak. Ha van olyan csapatépítő, aminek a jutalmazás, pihenés, teljes szórakozás, mindennapi gőz kiengedése a cél, akkor a performing szakasz a legjobb rá. Tudni fogják a csapattagok, hogy munkájukat értékelik. Számíthatnak egymásra a cégen belül és a kemény közös munka meghozza gyümölcsét, emiatt újult erővel, motiváltan tudják folytatni az évet.

 

Adjourning

A búcsú. Ezen szakaszban az összeszokott kis társaság feloszlik, és mindenki halad tovább saját útján. Ezen szakaszban a csapat vezetőire van a legnagyobb szükség, hogy egy olyan lezárása lehessen mindenkinek, ami segíti a jövőbeli munkát. Csapatépítésként ekkor egy óriási búcsúbuli képzelhető el. Legyen az szentimentális, vagy egy utolsó szórakozás, a jó élmény és emlék garantált!

Mint ahogy a csapattá alakulás fázisai mutatják, a csapatépítők szerepe mondhatni elengedhetetlen a megalakulástól kezdve, ám a cél minden fázisban különböző.

Legyen a következő céges csapatépítőd Szirákon és mi segítünk abban, hogy csoportod igazi csapattá váljon 50 fokban, vagy -50ben is!

real.mtak.hu
ijems.lib.unideb.hu