Teleki-Degenfeld Kastélyszálló**** Szirák > Konferencia és rendezvényszervezés > Workshop, tréning vagy céges csapatépítő? Tisztázzuk a jelentésüket!
Workshop, tréning vagy céges csapatépítő? Tisztázzuk a jelentésüket!

Workshop, tréning vagy céges csapatépítő? Tisztázzuk a jelentésüket!

Workshop, tréning, csapatépítő, ezek a céges rendezvények mind-mind előkelő helyet foglalnak el a vállalati életben. Gyakran előfordul az, hogy a három fogalmat, cselekményt összekeverik az emberek és azt hiszik egy csapatépítőre van szükségük, miközben a workshop, vagy tréning lenne a megoldás problémáikra és így vica-versa. Összegyűjtöttünk egy rövid összefoglalót, ami segíthet a rendezvény mivoltának meghatározásában. A jó hír az, hogy bármelyik mellett döntesz, mindenképp hasznos lesz a csapatnak, akiknek szánod, akár tudás, lojalitás szempontjából, és dönts tréning, workshop, csapatépítő mellett a kivitelezés terhét teljesen levesszük a válladról, így csak céljaidra kell fókuszálnod! 

Kezdjük a fogalmak tisztázásával!

Tréning:

Olyan komplex képzési, továbbképzési eljárás (módszer-együttes), amelynek keretében célorientált (igény szerinti) tartalmú, továbbá bizonyos kompetenciák megszerzésére irányuló felkészítés történik, feldolgozzák a szükséges elméleti ismereteket, biztosítják azok alkalmazását önkontrollal (visszacsatolással) összekapcsolva. A gyakorlatok értékelésével és tesztek alkalmazásával a résztvevő adott tevékenységre való reagálását is feltárja és a tevékenységhez személyiségjegyek kibontakozását, fejlesztését is megvalósítja.

Workshop:

Eredeti jelentése műhely. A szó mai leggyakoribb alkalmazása szerint egy adott szakterület iránt érdeklődő emberek találkozóját hívják így, melynek célja, hogy közös munkával valami újat – általában szellemi terméket – hozzanak létre az adott témában.

Csapatépítő:

A csapat olyan szervezeti forma, mely jól meghatározott feladatok végrehajtására, általában előre megszabott időtartamra jön létre. Hierarchia mentes, így tagjai együttes erővel küzdenek a közös célokért. Ennek alapvető feltétele, hogy a csapaton belül úgy határozzák meg és osztják ki az egyéni szerepeket, hogy mindenki optimálisan tudjon hozzájárulni a közös célok eléréséhez.

A csapatépítő tréning során azok a munkatársi viszonyok erősödnek, amelyek elengedhetetlenek az eredményes csapatmunkához. 

A csapatépítő csoportmunka azokat a tulajdonságokat fejleszti, amelyek elengedhetetlenek a sikeres üzleti vállalkozáshoz és a kiegyensúlyozott életvitelhez.

Jellemzők:

A tréning jellemzői:
 • a képzés kiscsoportban (3-6 fő intenzív; 8-12 fő átlagos) történik
 • a felkészítés egyénre koncentráltan folyik
 • egy cél megvalósítását szolgálja, konkrét tevékenységre készít fel, egy feladatra biztosít kompetenciát
 • a résztvevők aktív közreműködésével valósul meg
 • értékeléssel megerősíti az ismereteket
 • a személyiség jellemzőit feltárja, megerősíti a célnak megfelelően
 • az előbbiek alapján az önismeret reális lesz, az önbizalom kiteljesül 
A műhelyfoglalkozás, workshop jellemzői:
 • a képzés közepes nagyságú csoporttal valósul meg (optimális 15 fő, esetleg 20 fő)
 • a felkészítés csoportos formában, de egyéni fejlődésre orientáltan történik 
 • elsősorban ismeretek megszerzését és azok gyakorlatba illesztését segíti
 • az önálló (egyéni) ismeretszerzésre készít fel
 • a személyiség fejlesztésére csak részben hat 
A csapatépítés jellemzői:
 • fontos az egymáshoz való alkalmazkodási képesség
 • bizalomépítés
 • csapatkohézió erősítése
 • együttműködés 
 • közös döntéshozatal
 • adott helyzet felismerése
 • lényeges tényező a kreativitás megléte, az idővel való gazdálkodás is fontos 

A tagok közötti kommunikáció, a konfliktuskezelés, a kríziskommunikáció, az önbizalom, az önismeret, motiváció, problémamegoldás, stratégia-alkotás, a stressz kezelés, változásmenedzsment, személyiség- és vezetői készségfejlesztés, ezek mind hangsúlyt kapnak egy csapatépítés során.

Cél:

Tréning:

Leggyakoribb képzési célok a következők:  

 • a termelékenység növelése 
 • a munka minőségének javítása  
 • felkészülés az innovációra 
 • rugalmasság növelése a szervezeten belül 
 • a vállalati kultúra létrehozása 
 • a munkahelyi elégedettség fokozása 
 • munkahelyi balesetek számának redukálása
 • a költségek minimalizálása
Csapatépítő:

A csapatépítés, csapatépítő tréning célja, hogy segítsen felfedezni, kifejleszteni és hasznosítani a munkatársak alvó és kihasználatlan képességeit, amelyek a továbbiakban segíteni fogják a csapatotokat a rejtett lehetőségek feltárásában.

 • Bizalom megteremtése a vezetők és dolgozók között.
 • Személyes kapcsolat erősítése a munkavállalók között.
 • Hídépítés gyakornok és senior, könyvelés és marketing között.
 • Felszínre tör a tehetség, teret kap a kreativitás.
 • Az elért sikerek közös ünneplése.
 • Toborzási költségek hosszú távú csökkentése.
Workshop:

Workshopokat akkor tartsunk, amikor helyzet van, elakadás, probléma, kihívás, és azt valamilyen módon meg kell oldani.

 • Célja egy probléma, konfliktus megoldása,
 • Döntés előkészítése,
 • Koncepció,stratégia, jövőkép alkotása, kidolgozása, csiszolgatása. 

A vizualizált eredmény eléréséhez az a tény, hogy tisztában legyünk azzal milyen értékeink, készségeink, tudásunk van, mindezek előre hozatalában milyen módszerek jelentenek segítséget, mi mire való csak segíthet, hiszen eszközrendszerünk végtelen, ám kihasználtságának hatékonyságát nagyban befolyásolja ezeknek a helyes használata. Keress meg minket bizalommal céges rendezvényeiddel kapcsolatban és dolgozzunk közösen a sikerért!

 

 

 

Szakmai fogalomtár:
hr portal
hr power
eduline
Váradi Orsolya Eszter